vriendschap-d1-05

Inschrijven en contributie

Inschrijven

Kom 3 keer proeftrainen!

Wil jij gaan handballen of kijken of je het leuk vind? Kom dan 3 keer gratis meetrainen om te proeven van de sport en de sfeer bij onze vereniging. Bevalt dit? Dan heten we je graag welkom als nieuw lid! Door omstandigheden kan het zijn dat er op dat moment geen team voor je beschikbaar is en je wel lid bent en traint. In dit geval betaal je de helft van de contributie. Meld je aan voor de proeftraining!

Word lid!

Wil je lid worden? Stuur het ingevulde inschrijfformulier samen met een digitale foto naar de ledenadministratie. Dit kan ook bij de trainer of coach. Wij melden je aan bij de handbalbond en daarna kan je meedoen aan de wedstrijden. Lever ook het overschrijvingsformulier als je in de 12 maanden voor je inschrijving lid bent geweest van een andere handbalvereniging.

Tussentijds lid worden

Wilt u tussentijd lid worden als het verenigingsjaar is gestart, dan betaal je voor de maanden dat je lid bent geweest in die periode. We incasseren dit apart aan het einde van de lopende periode.

Contributie

Je bent contributie verplicht voor een geheel verenigingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Het verenigingsjaar is verdeeld in 3 periodes.

  • Periode 1: 1 september tot 31 december
  • Periode 2: 1 januari tot 31 maart
  • Periode 3: 1 april tot 31 augustus

Incassobedragen

De betaling van de contributie gaat via een afgegeven incasso. De incasso’s vinden plaats in oktober, januari en april.

Je kunt voor de betaling van de contributie gebruik maken van de Stadspas (groene stip) van de gemeente Amsterdam als je die bezit.

Recreanten
Recreanten zijn seniorenleden die alleen in de zaal spelen en toestemming hebben van het bestuur. De contributie bedraagt 2/3 van het seniorentarief.

Wedstrijdsporttoelage
Als een speler deelneemt aan de wedstrijdsport wordt hier een toelage van € 50,00 voor berekend.

Blessure
Ben je geblesseerd en kan je niet handballen? Check het blessureplan. Hierin staan de regels voor de contributie.

Opzeggen

Opzeggingen dienen vóór 1 mei bij de ledenadministratie via ledenadministratiehandbal@svvriendschap.nl ontvangen te zijn.  Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met één jaar. Indien in de loop van het seizoen wordt opgezegd, blijft de contributieverplichting voor dat seizoen bestaan.