skip to Main Content
15-03

Sportiviteit en respect

Twee belangrijke aspecten binnen S.V. Vriendschap. Om ervoor te zorgen dat er een veilig, prettig en sportief klimaat bij onze vereniging behouden blijft, noemen we de volgende gedragsregels per doelgroep:

Speler:

• komt gemaakte afspraken na

• toont respect voor de scheidsrechter(s) in woord en gebaar en accepteert zijn beslissingen

• speelt volgens de bekende en afgesproken spelregels

• gedraagt zich sportief in en buiten het veld

• feliciteert de tegenstander als zij hebben gewonnen

• scheldt niet op (mede)spelers en discrimineert geen andere spelers, leden en publiek

• laat de kleedkamer na gebruik netjes achter

• heeft respect voor andermans eigendommen en blijft van andermans spullen af

• toont respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers

• spreekt andere spelers/leden, die zich niet aan de regels houden, correct aan

• is bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantinedienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk

 

Trainer/coach

• is het voorbeeld voor spelers, ouders en toeschouwers

• zorgt voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders

• bespreekt met de aanvoerder hoe hij ongewenst gedrag op en rond het veld kan voorkomen

• leert spelers handballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen

• spreekt spelers aan op ongewenst gedrag

• spreekt ouders en publiek aan op ongewenst gedrag of uitspraken

• rapporteert ongeregeldheden aan het bestuur

 

Ouders/verzorgers

• wees een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek de gedragsregels met uw kind

• moedig uw kind en anderen positief aan; u bent zijn grootste supporter

• respecteer beslissingen van de scheidsrechter(s)

• bemoei u tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen

• respecteer een ieder die bij de (uit- en thuis)wedstrijden zijn betrokken

• draag de vereniging positief uit en spreekt anderen zonodig aan op negatief gedrag

• wees bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantinedienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk

 

Publiek

• moedig spelers op een positieve manier aan

• respecteer de beslissingen van de scheidsrechter(s)

• u bent een visitekaartje van S.V. Vriendschap dus gedraag u op uw best

• grof taalgebruik, het beledigen en/of belagen van spelers, scheidsrechters, begeleiding en andere supporters horen bij ons niet thuis

Back To Top