Vacatures

We komen handjes te kort!

Kom je ons helpen? Wie vindt het leuk om het voor onze handbal(st)ers zo goed mogelijk te organiseren? Kom de handbalcommissie dan helpen. We zoeken ouders of leden die willen helpen bij verschillende taken rondom handbal.

De handbalcommissie houdt zich bezig met de organisatie van de handbalsport bij S.V. Vriendschap. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het wedstrijdsecretariaat, de ledenadministratie, het beleid, de communicatie, de kleding en de ballen, de scheidsrechters, de sponsoren en nog vele andere dingen die aan de orde komen bij een handbalvereniging.

De handbalcommissie vergadert één keer in de maand over de handbalzaken bij S.V. Vriendschap. Hoe meer handjes, hoe lichter het werk! Dus bij jij goed in organiseren en wil je ons helpen? Of wil je precies weten wat er van je wordt verwacht? Mail naar handbal@svvriendschap.nl

  Onze vacatures:

  • Wie wil het handbal in Amsterdam-Noord vertegenwoordigen, promoten en verder uitbouwen?

   De voorzitter van de handbalcommissie behartigt de belangen van de handbalafdeling binnen de vereniging en is ook het aanspreekpunt voor het Dagelijks Bestuur van de vereniging.

   Taken voorzitter:

   • Leidt de vergaderingen met de handbalcommissie;
   • Is lid van het Dagelijks Bestuur van S.V. Vriendschap, woont ook de vergaderingen daarvan bij en vertegenwoordigt daar de handbaltak van S.V. Vriendschap;
   • Bespreekt financiële zaken met de penningmeester van het Dagelijks Bestuur;
   • Neemt initiatieven om S.V. Vriendschap handbal te promoten.

   Tijdbesteding: gemiddeld 2 uur per week.

  • Wie vindt het leuk om het voor onze beginnende handbal(st)ers zo goed mogelijk te organiseren?

   De jeugdafdeling van onze handbalvereniging groeit! Daarom zijn we op zoek naar een enthousiast commissielid voor onze jeugd. Als jeugdcoördinator coördineer je de organisatie, communicatie en teamindeling van het handbal bij de leden.

   Taken jeugdcoördinator:

   • Is contactpersoon voor de trainers, coaches, ouders en spelers van de jeugdteams;
   • Streeft naar een goede organisatie van de betreffende (leeftijds)groep;
   • Zorgt voor een juiste communicatie en overleg binnen de jeugdteams;
   • Is mede verantwoordelijk voor de teamsamenstelling van de jeugdteams;
   • Is lid van de handbalcommissie en woont één keer in de maand de vergadering bij.

   Tijdbesteding: gemiddeld 1 à 2 uur per week.

  • Wie wil het handbal voor onze senioren zo goed mogelijk organiseren?

   Als seniorencoördinator coördineer je de organisatie, communicatie en teamindeling van het handbal bij de leden die al een aantal jaren handballen.

   Taken seniorencoördinator:

   • Is de contactpersoon voor de trainers, leiders, ouders en spelers van het team
   • Streeft naar een goede organisatie van de betreffende groep;
   • Zorgt voor een juiste communicatie en overleg binnen de jeugd;
   • Is mede verantwoordelijk voor de teamsamenstelling van de jeugdteams;
   • Is lid van de handbalcommissie en woont één keer in de maand de vergadering bij.

   Tijdbesteding: gemiddeld 1 à 2 uur per week.

  • Welk organisatorisch én communicatief vaardige handballiefhebber wil de competitie goed draaiende houden?

   Het wedstrijdsecretariaat regelt alles rondom de planning van de wedstrijden en is aanspreekpunt voor het Nederlandse Handbal Verbond en andere verenigingen.

   Taken wedstrijdsecretariaat:

   • Is het aanspreekpunt voor het NHV en andere vereniging met betrekking tot alle wedstrijdzaken;
   • Geeft de teamopgave voor het nieuwe seizoen door aan het NHV;
   • Geeft teamwijzigingen door aan het NHV;
   • Communiceert relevante NHV-informatie door aan trainers en andere betrokkenen;
   • Regelt alle competitiezaken in Sportlink;
   • Beheert samen met de secretaris het e-mailadres van de vereniging.

   Tijdbesteding: gemiddeld 2 uur per week.

  • Wie wil de spin in het web zijn van de handbalcommissie?

   De secretaris van de handbalcommissie organiseert de uitnodigingen, agenda en verslaglegging van de maandelijkse vergaderingen.

   Taken secretaris handbalcommissie:

   • Zorgt voor uitnodiging, agenda en verslaglegging van de vergaderingen;
   • Bewaakt de actielijst van de vergaderingen;
   • Beheert samen met wedstrijdsecretariaat het e-mailadres van de vereniging;
   • Beantwoordt vragen en zorgt dat vragen uitgezet worden bij de juiste personen;
   • Is lid van de handbalcommissie en woont één keer in de maand de vergadering bij.

   Tijdbesteding: gemiddeld 1 à 2 uur per week.

  • Welk administratief talent wil onze ledenadministratie op orde houden?

   De ledenadministratie zorgt voor juiste afhandeling en aanmelding van leden en verwerkt de wijzigingen van gegevens van onze leden in Sportlink.

   Taken ledenadministratie:

   • Verwerkt aanmeldingen van nieuwe leden, afmeldingen en wijzigingen van gegevens in onze ledenadministratie;

   Voor de ledenadministratie is het geen vereiste om aanwezig te zijn bij de vergadering van de handbalcommissie. Het is natuurlijk fijn als je er wel bij bent.

   Tijdbesteding: gemiddeld 1 uur per week.

  • Wie wil zijn/haar handbalinzicht wat meer inhoud geven?

   De technisch coördinator jeugdhandbal heeft ‘verstand’ van handbal en houdt zich bezig met de opleiding en ontwikkeling van de jeugdspelers van S.V. Vriendschap.

   Taken technisch coördinator jeugdhandbal:

   • Is aanspreekpunt voor de jeugdtrainers en begeleidt de trainers op handbaltechnisch en tactisch gebied;
   • Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor opleidingen van trainers waar nodig;
   • Is verantwoordelijk voor het selectieproces van trainers en voert voortgangsgesprekken met trainers;
   • Stelt samen met de handbalcommissie beleid op om niveau van handbal up to date te houden en zo mogelijk te verbeteren;
   • Informeert de handbalcommissie over de aan te schaffen materialen.
   • Is (desgewenst of op afroep) lid van de handbalcommissie en woont één keer in de maand vergadering bij.

   Tijdbesteding: gemiddeld 2 à 4 uur per maand.

  • Wie wil onze scheidsrechters helpen zo goed mogelijk de wedstrijden te leiden?

   De scheidsrechtercontactpersoon deelt de scheidsrechters in en begeleidt onze scheidsrechters om zo goed mogelijk te fluiten.

   Taken scheidsrechtercoördinator:

   • Deelt voor alle thuiswedstrijden de scheidsrechters in;
   • Is aanspreekpunt voor onze scheidsrechters;
   • Werft nieuwe scheidsrechters en coördineert opleiding van nieuwe scheidsrechters;
   • Begeleidt onze beginnende scheidsrechters bij het fluiten van wedstrijden.

   Tijdbesteding: gemiddeld 2 uur per maand.

  • Wie wil onze nieuwe handbaltalenten welkom heten en wegwijs maken bij de vereniging?

   Als lid van de welkomstcommissie verwelkom je nieuwe leden bij onze club en informeer je hen over de normen en waarden en andere afspraken binnen onze vereniging.

   Taken lid welkomstcommissie handbal:

   • Geeft rondleiding aan nieuwe leden (en hun ouders) op het Vriendschap-complex;
   • Informeert nieuwe leden over normen en waarden van S.V. Vriendschap;
   • Informeert nieuwe leden over afspraken en plichten die gelden voor het handballen bij S.V. Vriendschap;
   • Introduceert nieuwe leden bij trainers;
   • Maakt onderdeel uit van welkomstcommissie van S.V. Vriendschap.

   Tijdbesteding: gemiddeld 2 uur per maand.