ca296ed_w1272_9763575663d74d4193ad

Geschiedenis, hoe het begon

Als “handbalgroep Tuindorp” een onderafdeling van de NASB zag Vriendschap op 17 juni 1932 het levenslicht. In het begin bestond deze nog slechts uit één herenteam maar daar kwam november van dat jaar verandering in toen enkele dames besloten het voorbeeld van de heren te volgen.

Handbalgroep Tuindorp 1932

Al snel kwamen er vanuit de “Jonge Pieter Jellen” – dit was de jeugdafdeling van NASB – meer leden. In de eerste jaren aan de Melkweg was handbalgroep Tuindorp meer bezig met het leren van de grondbeginselen dan dat er daadwerkelijk werd gehandbald . Dat onze vereniging dit niet verkeerd had gedaan, bleek wel toen ze zich inschreven voor de competitie. Want al snel speelden beide teams in de hoogste afdeling.  Dit betekende dat ze veel wedstrijden buiten Amsterdam moesten spelen. Zo kwam het voor dat zij regelmatig te zien waren op de fiets naar Amersfoort of Hilversum.

Voor de accommodaties van die tijd zouden veel van de huidige leden hun neus optrekken maar in die tijd was het normaal dat er op een weiland een veld werd uitgezet. En regelmatig kwam het voor dat eerst het vee van het veld gedreven moest worden voordat er met handballen begonnen kon worden. Doucheruimtes of een kantine waren in die tijd ook uit den boze, de handballers wasten zich met water dat ze met emmers uit de sloot haalden. Jaren later werd door de leden een betonnen put met een watermeter aangelegd. Zo konden ze zich met stromend water uit de kraan boven een trog wassen. Natuurlijk werd er ook in die tijd niet alleen aan handbal gedacht. Ook de sociale contacten stonden hoog in het vaandel. Een eigen plek voor die sociale contacten had Vriendschap nog niet, dus werd er regelmatig uitgeweken naar de blauwe zaal van het Zonnehuis. Daar werden de leden vermaakt met dansavonden en toneeluitvoeringen. Deze werden door de leden zelf verzorgd.

De naam Vriendschap 1944

Tijdens de tweede wereldoorlog werd door de bezetters onmogelijk gemaakt om te sporten bij socialistisch getinte verenigingen. De NASB werd samen met alle afdelingen opgeheven. Sommige van die afdelingen zochten hun heil bij de burgersportbonden. Ook de handbalgroep Tuindorp. In eerste instantie werd er met S.V. de Meteoor gesproken. “Meteoor lag in dit geval voor de hand omdat wij door de bezetters van de Melkweg waren verwijderd en onderdak hadden gekregen bij deze vereniging”. Maar de leden waren het er unaniem over eens om zelfstandig door te gaan. Toen werd gekozen voor de naam Vriendschap. Ook werd er in die tijd een gymnastiek afdeling opgericht. In 1944 werd er weer sinds jaren – op een achtergehouden stencilmachine – een mededelingenblad gedrukt met de kop “EENS KOMT DE KLARE, SCHONE DAG DAT VRIENDSCHAP HERRIJZEN MAG”. Na de oorlog moest Vriendschap een bond kiezen. Ze konden kiezen uit de Nederlandse Culturele Sportbond, zij hadden de plaats van NASB ingenomen, of het N.H.V. Vriendschap koos voor de laatste omdat N.H.V. een grotere competitie had. Het eerste clubhuis van de vereniging stond op de Melkweg. Na de oorlog verhuisden we terug, maar in 1955 ging het clubhuis tegen de grond. Vriendschap vertrok voor de tweede keer van de Melkweg om weer voor de tweede keer onderhuurder bij de Meteoor te worden.

Internationale sportweek 1957

Tot 1957 gebeurde er relatief weinig met Vriendschap. Maar in dat jaar klopte de jeugdraad van Meteoor aan bij Vriendschap met de vraag of we ze konden helpen bij organiseren van een internationale sportweek. Deze sportweek kreeg landelijke bekendheid via radio en de diverse kranten. Hierdoor deden 450 buitenlandse gasten mee en werd het een grandioos succes. Het succes kent ook een zwarte bladzijde; 1 van de 2 bussen uit het West-Duitse Siegen verongelukte waarbij 2 leden overleden. Tijdens een spoedvergadering werd besloten het festijn toch door te laten gaan met een aanpassing van de openingsceremonie. Van deze sportweek is een film gemaakt die vele malen in binnen- en buitenland werd vertoond. Hierna werd het weer een tijd rustig rond de vereniging. Behalve dan dat die tijd de Dames in de hoogste klasse van het veldhandbal speelden.

Terug naar de Melkweg 1974

In 1970 werd het duidelijk dat het handbal met 11 spelers het zou afleggen tegen het handbal met 7 spelers zoals het nu is. Het gras werd gravel en daarna asfalt en het zaalhandbal heeft het uiteindelijk gewonnen van het buiten gebeuren. Door veel acties kreeg Vriendschap het in 1974 voor elkaar om voor de tweede keer eigenaar te worden van een clubgebouw en wederom op de Melkweg. Op deze plaats speelt Vriendschap nog steeds. Door de bouw en het in gebruik nemen van het clubgebouw kreeg het verenigingsleven een nieuwe injectie. Vele feesten zijn sindsdien in het clubgebouw gevierd, onder meer door deze feesten is de vereniging Vriendschap geworden tot wat zij nu is, een gezellige vereniging waar men op alle niveaus kan sporten.