Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het Bestuur nodigt alle leden van 16 jaar en ouder uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen
De vergadering wordt gehouden in de kantine op maandag 23 november 2015 a.s om 20:00 uur.
Niet alleen om een goed beeld te krijgen waar de vereniging zich mee bezig heeft gehouden maar uiteraard zal ook het financiele verslag uitgebreid worden besproken.
Het jaarverslag wordt digitaal naar alle leden waar het e-mailadres van bekend is, worden verstuurd. Ook zullen er diverse gedrukte exemplaren beschikbaar worden gesteld. Deze liggen ter inzage in de kantine.
Als bestuur wijzen wij alle leden vanaf 16 jaar op hun plicht de jaarvergadering bij te wonen. Bij verhindering is een afmelding bij het verenigingssecretariaat verplicht.
De leden vanaf 16 jaar zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur
Ans Kristians
Verenigingsvoorzitter