Missie en Visie

Hoe het begon

Als “Handbalgroep Tuindorp” een onderafdeling van de NASB, zag S.V. Vriendschap op 17 juni 1932 het levenslicht. Het eerste clubhuis dat de vereniging bezat stond op de Melkweg. Door middel van vele acties kreeg S.V. Vriendschap het jaren later voor elkaar om in 1974 voor de tweede keer eigenaar te worden van een clubgebouw en wederom op de Melkweg. Op deze plaats speelt S.V. Vriendschap nog steeds. Door de bouw en het in gebruik nemen van het clubgebouw kreeg het verenigingsleven een nieuwe injectie. Vele feesten zijn sindsdien in het clubgebouw gevierd, onder meer door deze feesten is de vereniging S.V. Vriendschap geworden tot wat zij nu is, een gezellige vereniging waar men op alle niveaus kan sporten. Lees meer over de geschiedenis van de vereniging.

Missie en visie

De vereniging vindt het heel belangrijk een vereniging te zijn waarbij iedereen zich prettig voelt en waar iedereen graag komt. De kernwaarden die hier centraal staan zijn sportiviteit, sociaal en respectvol. De vereniging kan niet zonder vrijwilligers. S.V. Vriendschap is dan ook trots op de vele vrijwilligers die zij heeft. Het bestuur is voorwaardenscheppend, ondersteunt de vrijwilligers bij hun werkzaamheden en zorgt ervoor dat eventuele problemen worden opgelost. Of het nu gaat om kleine of grotere zaken.  S.V. Vriendschap vindt de volgende vier pijlers belangrijk binnen de vereniging:

Plezier
Binnen onze vereniging is het belangrijk dat de sport beoefend wordt met plezier. Volwassenen en kinderen kiezen voor S.V. Vriendschap omdat zij een vereniging is met wedstrijdsport en recreatieve sport. In deze vorm van sport is het competitieve niet onbelangrijk, maar staat vooral plezier bij de jeugd in het bijzonder zeer centraal. Van de jongste jeugd tot en met de senioren vinden wij het heel belangrijk dat zij met plezier naar de vereniging komen en dat zij het leuk vinden om hun sport te beoefenen. De betrokken coaches en trainers zijn voornamelijk mensen die al langere tijd verbonden zijn aan S.V. Vriendschap en dit vooral doen omdat zij het leuk vinden.

Sportiviteit
Sportiviteit is een belangrijke pijler waarvan we verwachten dat onze eigen leden en de mensen die de vereniging bezoeken, dit uitdragen.

Voor de handbalwedstrijd wordt de scheidsrechter begroet, de coach van de tegenpartij krijgt een hand en de teams begroetten elkaar, de scheidsrechter en het publiek dat mee is gekomen. Na de wedstrijd bedanken de teams elkaar, de scheidsrechter en het publiek.

Bij turnwedstrijden begroet je elkaar even voor de wedstrijd en ook daar bedank je elkaar na de wedstrijd. Ook de jury wordt begroet en na de wedstrijd wordt deze ook bedankt.

Respect
Respect is ontzettend belangrijk op de velden en binnen de accommodaties en dat zie je terug in de omgangsregels. We spreken elkaar op een normale manier aan en gaan normaal met elkaar om. Van ouders en publiek wordt verwacht dat ze op een respectvolle manier aanmoedigen en positief zijn naar de spelers. Ook de coaches en trainers gaan met respect met elkaar en de spelers om. De trainers en coaches doen niet neerbuigend en denigrerend, maar trekken spelers ook niet voor.

Veiligheid
Onder veiligheid wordt natuurlijk verstaan dat mentaal en fysiek geweld uit den boze is. Wat hier ook onder valt, is dat de scheidsrechter of juryleden niet worden aangevallen en dat deze ook worden beschermd als dit onverhoopt gebeurt.

We verwachten dat de coach en/of trainer altijd met een tweede volwassene de kleedkamer ingaat. Minderjarige spelers mogen niet alleen met een coach/trainer of andere volwassene, die niet de eigen ouder is, alleen in de kleedkamer of andere afgescheiden ruimte zijn. Dit om te voorkomen dat er situaties kunnen ontstaan die vragen kunnen oproepen.

Wat ook onder veiligheid valt, zijn het stukje social media en mobiele telefoons. We willen de sociale controle bevorderen en vinden het daarom nodig om een aantal huisregels met betrekking tot mobiele telefoongebruik en omkleden in te voeren.

De vereniging is zich er terdege van bewust dat sommige voorwaarden en regels erg zwaar overkomen, maar dit hoeft niet zo te zijn. De vereniging vindt het heel belangrijk om een veilig klimaat te kunnen bieden en helaas horen daar regels en voorwaarden bij. De vereniging vindt het heel belangrijk dat iedereen zich veilig en betrokken genoeg voelt om deze regels te accepteren.

Hopelijk draagt dit ook uit dat een ieder zich vrij genoeg voelt om melding te doen als zich een situatie voordoet die vraagtekens oproept. Ook het eventuele onderbuikgevoel is een belangrijke graadmeter om iets met een vermoeden of een vreemde situatie te doen. Binnen de vereniging zijn genoeg vrijwilligers en leden van de verschillende commissies die kunnen worden aangesproken bij vragen, onduidelijkheden en eventuele misstanden.

Versie 1.3