skip to Main Content
15-03

Contributie

De contributieverplichting geldt voor een geheel verenigingsjaar (1 september tot en met 31 augustus). Opzeggingen dienen vóór 1 mei schriftelijk/per mail bij de ledenadministratie (ledenadministratiehandbal@svvriendschap.nl) ontvangen te zijn. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met één jaar.

 

De betaling van de contributie gaat via een afgegeven incasso. Het verenigingsjaar is verdeeld in 3 periodes.

Periode 1: 1 september tot 31 december

Periode 2: 1 januari tot 31 maart

Periode 3: 1 april tot 31 augustus.

Leden die tussentijds lid worden, betalen voor de maanden dat ze lid zijn geweest in de periode. Dit zal apart worden geïncasseerd aan het einde van de lopende periode.

 

De incasso’s vinden plaats in oktober, januari en april.

CategorieLeeftijdper maandIncasso bedragper jaar
H – jeugd6 jaar en jonger €                    7,25 €                 29,00 €                 87,00
F- jeugd7 en 8 jaar €                    7,25 €                 29,00 €                 87,00
E – jeugd9 en 10 jaar €                    9,00 €                 36,00 €               108,00
D – jeugd11 en 12 jaar €                 11,50 €                 46,00 €               138,00
C – jeugd13 en 14 jaar €                 14,00 €                 56,00 €               168,00
B – jeugd15 en 16 jaar €                 15,75 €                 63,00 €               189,00
A -jeugd17 en 18 jaar €                 16,50 €                 66,00 €               198,00
Senioren18 jaar en ouder €                 21,50 €                 86,00 €               258,00
Donateur €                    5,00 €                 60,00

 

Je kunt 3 keer meetrainen zonder verplichting, na deze 3 trainingen word je eventueel lid van de vereniging. Door omstandigheden kan het zijn dat er op dat moment geen team voor je beschikbaar is en je wel lid bent en traint. In dit geval betaal je de helft van de genoemde contributie

 

Blessure:

–              Wanneer een speler langer dan 3 maanden geblesseerd is, wordt er geen contributie ingehouden voor de eerstvolgende periode.

–              Mocht de blessure het eerstvolgende seizoen nog aanwezig zijn, dan wordt er pas contributie ingehouden op het moment dat de speler weer kan gaan trainen.

–              Is de blessure in de derde periode van het opvolgende handbalseizoen nog aanwezig, dan wordt de derde contributieperiode ingehouden i.v.m. het betalen van de bondsgelden.

–              De speler die langer dan 3 maanden geblesseerd is, meldt dit bij de penningmeester.

–              De speler die weer kan gaan trainen, meldt dit bij de penningmeester.

–              Waar geblesseerde staat, kan ook zwangere gelezen worden.

Back To Top