skip to Main Content
15-03Geef je nu op voor walking handbal via handbal@svvriendschap.nl
494877 COVID 19 Live Blog Wat Zeggen De Beleggingshuizen 2341

Corona update 5

Morgen gaat het seizoen weer van start. Ook al kijken we hier met z’n allen naar uit, zijn er desondanks ook zorgen.

Binnen onze vereniging hebben we getracht alles zo goed mogelijk in te regelen, maar wij willen ook de leden en andere bezoekers vragen om hierin te helpen en de afspraken en aanwijzingen te volgen. En ja, het is anders. En ja, het is soms contra. Maar als we controle krijgen, lopen we een groot risico op een boete. En dat zou jammer zijn.

Hier onder stapsgewijs de afspraken

tijdens wedstrijden:

– Houdt 1,5 meter afstand

– De teams betreden gefaseerd het speelveld.

– Houdt bij begroeten 1,5 meter afstand. GEEN handen schudden

– Beiden teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter (s). Houd ook hierbij 1,5 meter afstand.

– Op de wisselbank wordt 1,5 meter gehanteerd.

– Als de wedstrijdbal het gezicht van een speler raakt moet deze gewisseld worden met een andere bal of gedesinfecteerd.

– Bij een blessure wordt er eerst van afstand gevraagd wat er aan de hand is. Als de coach of begeleider binnen de 1,5 meter komt, wordt er aangeraden om een mondkapje te gebruiken.

– Er wordt gevraagd om niet van wisselbank te ruilen na de rust. In overleg kan dit wel gedaan worden. Zorg er dan voor dat de wisselbank gedesinfecteerd worden.

– Als de scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt wordt dit gezien als onsportief gedrag.

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Gebruik van de Kleedkamers:

– Er mogen niet meer vier sporters boven de 18 samen in de kleedkamer.

– Er mogen niet meer dan twee sporters boven de 18 samen douche.

– Een teambespreking kan niet in de kleedkamer gehouden worden.

– Kleedkamers zijn op gedeeld in de twee gedeeltes ( gasten en vriendschap)

Rol van scheidsrechter:

– Scheidsrechter bespreekt vooraf aan de wedstrijd welk team als eerst het veld op gaat.

– Voor de warming – up wordt het wedstrijdformulier gecontroleerd.

– Tijdens de rust blijven de teams op het veld. Er is in de kleedkamer onvoldoende mogelijkheid om de 1,5 meter aan te houden.

– Als de wedstrijd is afgelopen bepaald de scheidsrechter welk team als eerst het veld verlaat.

– De scheidsrechter gaat als laatst het veld af.

– Er mogen geen handen worden geschud.

– Tijdens het begroeten moet de 1,5 meter gewaarborgd worden.

De teams:

– Iedereen maakt gebruik van zijn eigen waterfles.

– Ieder teamlid neemt zijn of haar eigen tenue mee naar huis.

– Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar het sportcomplex.

– Het liefst thuis douchen i.v.m. de 1,5 meter.

Al met al zijn het veel punten om rekening mee te houden. Gebruik vooral het gezonde verstand.

En laten we er een leuk en sportief seizoen van maken.

Heel veel speelplezier!

Het Bestuur

Back To Top